Vandingsforbud

Vanding af græsplæne er forbudt.

Almindelig havevanding med slange eller turbine er tilladt på følgende tidspunkter: Beboere i sommerhusområder:

Fredag, Lørdag og Søndag fra kl. 19.00 - 21.00.

Beboere i helårsområder: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag fra kl. 19.00 – 21.00.

Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bøde på kr. 500,00

I gentagne tilfælde kan det medføre politianmeldelse for overtrædelse af vandforsyningsloven. Der gøres opmærksom på, at vandværket kan se sig nødsaget til på et senere tidspunkt, at indføre total vandingsforbud.