Vandingsforbud

 • Vanding af græsplæne er forbudt.

  Almindelig havevanding med slange eller turbine er tilladt på følgende tidspunkter: Beboere i sommerhusområder:

  Fredag, Lørdag og Søndag fra kl. 19.00 - 21.00.

  Beboere i helårsområder: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag fra kl. 19.00 – 21.00.

  Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bøde på kr. 500,00

  I gentagne tilfælde kan det medføre politianmeldelse for overtrædelse af vandforsyningsloven. Der gøres opmærksom på, at vandværket kan se sig nødsaget til på et senere tidspunkt, at indføre total vandingsforbud.

Generalforsamling

afholdes på

Havnsø væksthus paradisvej 8

d. 29/4 2023 kl. 10.00